30 let od Sametu

15.11.2019

Letošní připomínka událostí 17. listopadu bude jubilejní. Třicetiletá. I když patřím k té generaci, která si na samotný revoluční rok příliš nepamatuje, je pro mě vždy připomínkou toho, že naše dnešní svoboda není takovou samozřejmostí, jak se nám může zdát. A že je i v dnešní době potřeba se o ni starat, chránit ji a hájit.

Listopadové události a osobnosti roku 1989 přinesly do naší společnosti poselství, jejichž platnost se zdá býti nadčasovou. Když autoři petice Několik vět požadovali svobodnou a demokratickou diskusi, kde občané budou pro politiky rovnocennými partnery, možná netušili, že i po těch třiceti letech je potřeba to občas některým připomínat. Že duch svobody, důvěry, tolerance a plurality není automatickým výsledkem demokracie samotné, ale že je to na nás občanech, jaké hodnoty sdílíme a hledáme u našich volených zástupců. A že se mladí lidé mají účastnit veřejného dění, vyjadřovat se k politice a nedbat kritiky, že na to ještě nemají dost zkušeností. Je to mnohdy právě jejich budoucnost, o které se rozhoduje, a právě proto by měli být bráni vážně.

Na světě je stále mnoho míst, kde v boji za svobodu platí lidé svými vlastními životy. Važme si proto svobody, kterou pro nás vybojovali jiní a pečujme o ni jako o svoji vlastní.

#dikyzemuzem

Hana Hajnová