Ing. Irena Anderlová *1979

Učitelka; dcera Tereza. Přestože jsem studovala na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích, vždy jsem toužila pracovat s dětmi. Doplnila jsem si pedagogické vzdělání a díky vztahu k ekologii, jsem si rozšířila vzdělání - koordinátor EVVO. Tuto funkci vykonávám i na naší škole, kde se snažím vést žáky ke vztahu k přírodě a udržení kvality životního prostředí. Organizuji Den Země pro veřejnost, akci Čistá Vysočina a pomáhám jako dobrovolník hospicu Sdílení. Ráda bych, aby Telč zůstala stále atraktivním místem nejen pro návštěvníky, ale i trvalým domovem pro nás a naše děti.