Historický exkurz do voleb od roku 1990

Po detailním studiu volebních výsledků od prvních svobodných voleb v roce 1990 do předposledních voleb v roce 2014 a zápisů z ustavujících zastupitelstev města Telče, jsme zjistili, že došlo jen třikrát k situaci, kdy nebyl starosta a místostarosta (nebo zástupce starosty v 90. letech) z prvních dvou vítězných stran. Vždy to bylo za poměrně specifických podmínek.

1990 - 1994

starosta                   Václav Jehlička (OF, vítězná strana 34%)

zástupce starosty   František Kuhn (ČSL, druhý nejvyšší zisk 30%)

rada                        Josef Horák (OF), Libuše Urbánková (Koalice ČSS), Oldřich Zadražil (ČSL)

výsledek voleb       opomenuta KSČ v radě jako 3., jinak rada reflektuje výsledek voleb

1994 - 1998

starosta                   Václav Jehlička (ODA, vítězná strana 22,5 %)

zástupce starosty   František Kuhn (KDU-ČSL, 16,69% - těsně 3. o 0,5%)

rada                        Josef Kamaryt (ODA), Jaroslav Návrat (LSNS), Miloš Vystrčil (ODS)

výsledek voleb       velký počet subjektů v ZM, složení rady celkem odpovídá výsledkům - ODA, KDU-ČSL a ODS, bez KSČM a Strany podnikatelů, živnostníků a rolníků (17,29% 2. z 9)

V roce 1994 se zástupcem starosty stal pan František Kuhn, ačkoliv jeho KDU-ČSL skončila na třetím místě, s půlprocentní ztrátou na druhého nejúspěšnějšího. Šlo o zanedbatelný rozdíl ve volebním zisku.

1998 - 2002

starosta                   Miloš Vystrčil (ODS, vítězná strana 22,5%)

zástupce starosty   František Kuhn (KDU-ČSL, 3. 17,8%), 2. skončila ODA+NK s 20%

rada                        Jan Bartošek (KDU-ČSL), František Čermák (US), Václav Jehlička (ODA), Jan Kopejtka (ODS), Josef Plucar (ODA)

výsledek voleb       rada reflektuje výsledek voleb: složení 2+2+2 ze třech nejsilnějších stran

V roce 1998 pan Václav Jehlička nekandidoval na funkci zástupce starosty, přestože jeho ODA měla druhý nejvyšší zisk ve volbách. Pan Jehlička se stal radním, tudíž zisk ODA ve volbách se promítl do složení rady. Na vysvětlenou je třeba říci, že v té době byl Václav Jehlička senátorem za obvod Jihlavska, a to od roku 1996, kdy Senát ČR vznikl. Pan Jehlička zřejmě nechtěl zastávat post senátora a zástupce starosty najednou.

2002 - 2006

starosta                   Roman Fabeš (US-DEU, 7,59%, 7. z 10)

místostarostka        Hana Müllerová (ODS, 19,3% vítěz voleb, navržena na starostku, nezískala podporu)

rada                        Lubomír Nerad (KDU-ČSL), Josef Plucar (SNK), Miloš Vystrčil (ODS), Bohumil Norek (Čas změny), Radek Doležal (Čas změny)

výsledek voleb      rada reflektuje výsledek voleb, ODS navzdory vítězství ve volbách nezískala post starosty, ale místostarosty a obsadila 2 místa v radě

V roce 2002 došlo k raritní situaci, kdy na místo starosty byli navrženi pouze současný starosta Roman Fabeš (ač strana, za kterou kandidoval, tehdy skončila na sedmém místě z deseti subjektů a měla jediného zastupitele - pana Fabeše) a Hana Müllerová z ODS, která byla vítězem voleb. Starostou se stal pan Fabeš a paní Müllerová místostarostkou. Druhou nejúspěšnější stranou byl ve volbách v roce 2002 Čas změny, neměl sice místostarostu, ale měl dva radní ze sedmi, takže zisk strany ve volbách se významně promítl ve složení rady.

2006 - 2010

starosta                  Roman Fabeš (SN SNK- ED, 25,4% vítězná strana)

místostarostka       Hana Müllerová (ODS, 21,4% 2. ve volbách)

rada                       Miroslav Brzek (ODS), František Čermák (SN SNK-ED), Karel Navrátil (SN SNK-ED), Jan Bartošek (KDU-ČSL), Bohumil Norek (Sdružení mladých - Čas změny)

výsledek voleb      rada reflektuje výsledek voleb

2010 - 2014

starosta                   Roman Fabeš (SN SNK ED, 28,3 % vítěz voleb)

místostarostka        Hana Müllerová (ODS, 17,8% 2. strana)

rada                         Karel Navrátil (SN SNK-DE), František Čermák (SN SNK-DE), Stanislav Máca (ČSSD), Pavel Komín (KDU-ČSL), Bohumil Norek (Čas změny)

výsledek voleb        rada reflektuje výsledek voleb

2014 - 2018

starosta                   Roman Fabeš (SN SNK ED, 25% vítěz voleb)

místostarosta          Pavel Komín (KDU-ČSL, 17%, 2. ze 6)

rada                        Bohumil Norek (Čas změny), František Čermák (SN SNK-DE), Petr Podsedník (ODS), Stanislav Máca (ČSSD), Karel Navrátil (SN SNK-DE)

výsledek voleb       kromě Společně pro Telč - Piráti a Zelení (12,05%, 3. z 8) a KSČM získala ostatní úspěšná uskupení alespoň 1 místo v radě

2018 - 2022

starosta                   Roman Fabeš (SN a SNK ED), jako vítězná strana s 26,16%)

místostarosta          Pavel Komín (KDU-ČSL 17,42%, 3. z 5)

rada                         František Čermák (SN a SNK ED), Karel Navrátil (SN a SNK ED), Vladimír Brtník (ODS), Jiří Remeš (KDU-ČSL), Bohumil Norek (Čas změny)

výsledek voleb        druhá nejsilnější strana (23,24%) nezískala post místostarosty ani místa v radě, ačkoliv o ně usilovala

Jedinou paralelu k letošnímu výsledku voleb a následného povolebního uspořádání nabízí v 28ti leté historii svobodných voleb v Telči jen rok 1994. Od té doby ale uplynula už hodně dlouhá doba a stalo se tradicí, že rada města měla vždy zastoupení alespoň čtyř nejúspěšnějších stran. Tato dříve často deklarovaná široká koalice ale platila jen do doby, než ve volbách 2014 uspělo nové demokratické sdružení Společně pro Telč -Piráti a Zelení.