Mgr. Hana Hajnová *1985 

Zastupitelka města Telče

V současné době zastávám funkci statutární náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina a ve své gesci se věnuji regionálnímu rozvoji, dotační politice, neziskovým organizacím a také územnímu plánování a stavebnímu řádu. Civilním povoláním jsem projektová manažerka a konzultantka. Jsem taky máma dvou báječných dětí, nadšená hráčka kroketu a kapitánka telčské pirátské posádky (nejen na dračích lodích).

V roce 2014 jsem s Jirkou Pykalem rozjela spolupráci v rámci koaličního sdružení Společně pro Telč - Piráti a Zelení, díky které se nám podařila realizovat již řada věcí. Ať už to byly přenosy a záznamy z jednání zastupitelstva, zřízení městské policie nebo více otevřených diskusí i s veřejností o tom, jak řešit jednotlivá místa ve městě, aby fungovala podle potřeb tamních obyvatel.

Chci, aby Telč byla odvážným městem a byla svým občanům inspirací nejen díky péči o unikátní historický odkaz našich předků, ale i díky novým inovativním projektům. Například v oblasti obnovitelných zdrojů, komunitní energetiky nebo podpory lokálních producentů. Předejme i my dalším generacím hodnoty, na kterých budou moci stavět.