Ing. Lukáš Polák, Ph.D. *1983

SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí (dnes SOŠEP Veselí nad Lužnicí); 2002 - 2007: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, obor: Chemické a energetické zpracování paliv; postgraduální studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, zaměření: technologie čištění zemního plynu na podzemních zásobnících; Pracuji jako vědecko-výzkumný pracovník v energetice se zaměřením na vodíkové technologie v oblasti dopravy, akumulace energie a jejich návaznosti na obnovitelné zdroje energie. Předseda základní organizace SZ v Telči (od roku 2009); místopředseda občanského sdružení Javořice o.s.; Pořádám regionální části festivalu Jeden svět a další sportovních a kulturních akce pro veřejnost. Zajímají mne alternativní pohony v dopravě a odpadové hospodářství na úrovni obcí a kraje. Podporuji propagaci venkova a šetrnou turistiku.