Ing. Lucie Bláhová *1969

FSv ČVUT v Praze a následně čtyřsemestrální kurz v oboru památková péče na FA v Praze.

Od roku 2008 pracuji v Národním památkovém ústavu - Územním odborném pracovišti v Telči v oddělení specialistů, od roku 2013 jsem kurátorkou sbírkových a mobiliárních fondů hradů a zámků Vysočiny náležejících pod NPÚ. Zároveň spolupracuji se základními školami v místech těchto objektů. Zajímám se o prezentaci historických objektů a území veřejnosti. Od roku 2009 přednáším v rámci přednáškového cyklu Rodinné stříbro - památky kolem nás, které pořádá NPÚ ÚOP v Telči pro veřejnost. Jsem vdaná, mám tři děti.