Vjezd na náměstí monitorován

03.07.2019

Léto je tu a s ním již třetím rokem i letní dopravní režim na náměstí. Někomu vyhovuje, někomu méně, někdo si s ním neví rady. Po loňských volbách jsme přišli s nápadem, aby se k vylepšení režimu ustavila pracovní skupina, která by optimalizovala stávající pravidla vjezdu a parkování na náměstí a navrhla řešení technického dozoru. Pracovní skupina na začátku tohoto roku vznikla, na svém prvním jednání se shodla, že dokud nebude technické řešení, zůstane stávající režim beze změny a začala pracovat na novém systému, aby mohl co nejlépe a co nejdříve fungovat. Kamera u vjezdu je již nainstalována a až bude mít celkový návrh konkrétnější obrysy, prodiskutují ho zástupci pracovní skupiny i s veřejností.

A protože se stále objevují dotazy, jakže to tedy "funguje" nyní, připomínáme, že od 1.6. do 30.9. platí úplný zákaz vjezdu všech vozidel na náměstí po celý den. Vjezd je povolen pouze dopravní obsluze, zásobování, vlastníkům parkovacích karet a vlastníkům městem vydaných povolení. V tomto období je také zrušeno placené parkování na náměstí, plocha parkoviště je vyhrazena pouze majitelům parkovacích karet. A kdo že je tou dopravní obsluhou? Zákon č. 294/2015 Sb. říká, že jsou to vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost. Věříme, že už od příštího roku se dočkáme přehlednějšího systému, který bude i díky technickému řešení uživatelsky příjemnější.

Hana Hajnová