VIZE PRO TELČ 2026

04.09.2022

Společně s Vámi chceme Telči nabídnout budoucnost, kterou si zaslouží. Milí spoluobčané a sousedé, podpořte nás svými hlasy v komunálních volbách 23. a 24. září. Máme odvahu změnit naše město k lepšímu.

V minulých volbách jsme ze všech stran obdrželi druhý největší počet hlasů. Přestože jsme nezískali místo v radě města a připadla nám opoziční role, tak naši zastupitelé Jiří Pykal, Hana Hajnová, Petra Kujínek Polodnová, Helena Tomíšková a Petr Vařbuchta pracovali v zastupitelstvu konstruktivně a intenzivně. Jen díky tomu se podařilo z našeho programu mnohé prosadit.

Např. audiovizuální přenosy ze zastupitelstev, návrh změny územního plánu - vynětí Lipek z plochy pro další výstavbu a nahrazení vhodnější lokalitou; pevná cena a nikoli dražba při prodeji parcel na Dačické; regulační plán výstavby na Dačické; zahájení úprav Oslednic a Romantiky; iniciativa pro novou podobu lokality bývalého zimního stadionu; přírodní povrch cyklostezky do Volevčic a další.

Také díky anketám víme, co se z Vašeho pohledu Telči daří, ale i o tom, co Vás nejvíce trápí. Uvědomujeme si tíhu současných problémů a jsme přesvědčeni, že i město by mělo svým občanům s dopady těchto krizí pomoci. Chceme Telč atraktivní pro všechny věkové skupiny, aby v ní lidé zůstávali a cítili se dobře. To vše jsme měli na paměti při tvorbě našeho programu. Z našich priorit bych rád zmínil oblast bydlení a energií.

Budeme průběžně síťovat nové pozemky pro rodinnou výstavbu, vytvoříme moderní a smysluplnou bytovou politiku, podpoříme rozšíření obecního bytového fondu, příp. i družstevní výstavbu. Městské nemovitosti chceme opravovat a obnovovat v nich byty. 

Energie i teplo jsou stále dražší. Podrobný energetický plán města ukáže možnosti úspor, zateplování, instalace tepelných čerpadel, solárních a fotovoltaických panelů, chytrého osvětlení apod. Podpoříme i komunitní energetiku, kdy zdroje vlastní a spravují občané, obce a místní podnikatelé.

Máme jasný plán, jak změnit město k lepšímu, 8 let zkušeností v zastupitelstvu a kandidátku plnou telčských patriotů a aktivních občanů. Telč je krásné město s předpoklady pro úspěšný rozvoj a právě teď máme možnost pro to něco udělat. Budeme rádi, když nás podpoříte hlasem, nejlépe pro celou naši kandidátku!

Jiří Pykal

zastupitel a kandidát na starostu za Společně pro Telč, pykaljiri@centrum.cz