V telčských Lipkách se po změně územního plánu již dále stavět nebude

21.02.2023

Přesně před týdnem telčské zastupitelstvo definitivně stvrdilo změnu územního plánu, která v Telči vymezila novou plochu pro možnou výstavbu rodinných domů. Díky tomu se již nebude dále stavět v lokalitě památné aleje Lipky, která se v anketě Alej roku 2022 stala nejoblíbenější alejí Vysočiny a celorepublikově získala páté místo.

Jedním z nejdůležitějších bodů posledního jednání zastupitelstva města Telče bylo Vydání Změny číslo 5 Územního plánu. Pořizování změn územního plánu (ÚP) představuje delší proces. Ten v tomto případě započal již v prosinci 2021, kdy občané podávali první návrhy a podnět. MěÚ Telč, resp. Odbor rozvoje a územního plánování (ORÚP) je dle stavebního zákona posoudil a spolu se svými stanovisky je předložil k rozhodnutí radě města a poté i zastupitelstvu města. Ještě před tím se k návrhům vyjádřila i komise rady města pro památky a územní rozvoj.

V únoru 2022 zastupitelstvo schválilo prověřit podnět, který podal Jiří Pykal jako zastupitel (za Společně pro Telč - Piráti a Zelení) - na vynětí zastavitelné plochy u aleje v Lipkách a zároveň s tím na vymezení nové plochy pro možné budoucí stavební parcely směrem na Kostelní Myslovou. Následovala vyjádření všech dotčených orgánů, ORÚP vše zadministroval a letos v lednu proběhlo i veřejné projednání. Jako poslední krok zbývalo definitivně schválit samotné vydání změny, pro které letos v únoru zvedlo ruku 17 zastupitelů z 18 přítomných.

"Jsem rád, že drtivá většina kolegů podpořila změnu, která jednak zajistí možnosti pro nové bydlení a zároveň je citlivá ke krajině a prostředí, ve kterém žijeme. Konkrétně v lokalitě směrem na Kostelní Myslovou, která navazuje na ulici Polní a na lokalitu Dačická, je nyní vymezeno 10.400 m2 nové zastavitelné plochy pro možné budoucí stavební parcely", říká místostarosta Jiří Pykal.

Zároveň s tím byla z ÚP ve stejné výměře vypuštěna zastavitelná plocha u památné aleje v Lipkách. Tím je nyní ochráněn její jedinečný charakter a ráz okolní barokní krajiny s výhledy směrem ke kapli sv. Karla Boromejského. "Zástavba, která je dnes logicky zarovnána s plochou hřbitova se tak nebude dále rozlézat do volné krajiny. Alej je občany velmi využívána k častým procházkám a rekreaci a tak zde jednoznačně převážil veřejný zájem na zachování rekreačního potenciálu této lokality, přírodních hodnot a historického odkazu předků", dodává Jiří Pykal.