V Telči se diskutovalo o podobě areálu bývalého zimního stadionu. Vyrůst by zde mohl přírodní amfiteátr nebo park

01.08.2022

Areál bývalého zimního stadionu se nachází v Telči na ulici Hradecká za areálem škol. Tato plocha o celkové rozloze 11 550 m2 čeká na revitalizaci již 7 let, od doby, kdy ve městě vyrostl nový krytý zimní stadion. "Areál bývalého zimního stadionu slouží v současné době jako provizorní parkoviště pro návštěvníky města, ale svou jedinečnou polohou v blízkosti centra si výslovně říká o využití, které svou výjimečností doplní charakter historického města UNESCO," uvedl Jiří Pykal, předseda Komise regenerace rady města a zastupitel za Společně pro Telč.

Na jednání této komise se lokalita bývalého zimního stadionu objevuje pravidelně, naposledy v loňském roce projednávala připravené návrhy pracující například s parkovacím domem. Ale řešení, které by nadchlo vedení města i občany se zatím nalézt nepodařilo. I proto se Jiří Pykal ve spolupráci s Ing. Jiřím Bláhou rozhodl uspořádat ve středu 11. května přednášku pro veřejnost s názvem "Jak šel čas s lokalitou bývalého zimního stadionu v Telči".

"Přednášku s následnou diskusí jsme uspořádali v Lannerově domě, sídle Národního památkového ústavu v Telči, z jehož oken je výhled přímo na celý areál. Přišlo více než 50 posluchačů, aby se dozvěděli nejen o zajímavé minulosti tohoto místa, ale i tom, jak by toto místo mohlo v blízké budoucnosti vypadat", uvedl Jiří Pykal.

První částí provedl přítomné Ing. Jiří Bláha z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd, který se zaměřil na historii místa, ukázal staré mapy a veduty Telče a z pozdějších dob i fotografie. Poté Mgr. Jiří Neubert z Národního památkového úřadu (Územní pracoviště v Telči) navázal s urbanistickým pohledem - co vše by mělo hrát roli při plánování podoby jakékoli lokality, jak funguje organismus města a propojení jeho jednotlivých částí. Představil také práci studentů univerzity z rakouské Kremže, kteří se lokalitou zabývali v roce 2016. V třetí části Jiří Pykal seznámil hosty s vývojem pohledu na místo od roku 2015, kdy zde ukončil činnost starý zimní stadion a nastínil aktuální záměry města s touto cennou lokalitou. Zadání od vedení města Telče pro její využití je velmi úzce spjato s problematikou parkování na náměstí. Respektive snahou města najít dobře dostupnou a vyhovující alternativu pro parkování tak, aby na telčském náměstí bylo aut co nejméně. Jako jedno z možných míst je právě bývalý zimní stadion, který už jako provizorní parkoviště slouží.

S tímto zadáním si zatím nejlépe poradil projektant, který na místě odprezentoval prvotní vizualizaci svého konceptu, jak by tato lokalita mohla vypadat a fungovat. Velkou část v jeho návrhu tvoří "zelené" veřejné prostranství s mnoha stromy, vodními prvky a přírodním amfiteátrem, o který by moc stál telčský folklorní soubor Podjavořičan. Návrh přichází se zajímavým geometrickým řešením a oddělováním celého prostoru, ve kterém zůstává dostatek místa pro pozemní a případně i podzemní parkování. Jiří Pykal doplnil, že "na tomto návrhu by se mělo dále pracovat, protože je v souladu s míněním většiny zastupitelů, radních i komise regenerace. Další zpřesňující studie by měla být hotová do podzimu." Po prezentacích se rozproudila velmi živá diskuse, ve které několikrát padla i myšlenka, že úplně nejlepší řešení by mohlo vzniknout, kdyby ze zadání vypadla nutnost parkování úplně. Jaká bude skutečná podoba teprve uvidíme.