Tuktejner

20.09.2019

To slovo zní sice trochu divně, ale tuktejner je užitečná speciální "popelnice" pro ukládání použitých tuků z kuchyně v plastových lahvích. Souvisí s novou povinností obcí od roku 2020 zajistit oddělené soustřeďování použitých jedlých olejů a tuků. Nejenže se pak dají znovu technicky využít, ale neucpávají kanály ani nezatěžují čističky odpadních vod. Již dnes je možné tuky odkládat do sběrného dvora v areálu Služeb.

Že je to daleko, moc práce, starost navíc? Proto jsme se občanů v naší anketě zeptali, zda by je motivovalo začít tuk z kuchyně "třídit", kdyby se na sběrná místa v Telči přidaly tuktejnery. Množství kladných odpovědí vedlo naše kroky za jednatelem Služeb Telč, který zrovna nabídku na pořízení tuktejnerů zvažoval. Na základě posouzení aktuální situace a srovnání s Jihlavou, kde tuktejnery už nějakou dobu využívají, jsme připravili návrh zkušebního provozu pro Telč. Jako nejvýhodnější a nejlevnější nám vychází varianta s využitím servisu externí firmy, kdy bychom nemuseli kupovat nádoby, řešit svoz, čištění, údržbu, kvalitu sebraného tuku, ani prodej či případnou likvidaci. Jelikož nejsou k dispozici údaje, kolik použitých tuků dnes v domácnostech vůbec vzniká, přijde nám to jako ideální start prvního "pilotního" roku. Jako zásadní a pozitivní změnu vidíme to, že tuk z domácností by nekončil likvidací, ale podařilo by se ho recyklovat a znovu využít. Tím zase trochu odlehčíme životnímu prostředí a nabídneme občanům, kteří chtějí třídit, další možnosti.

A kolik by mělo v Telči tuktejnerů být? Při prostém srovnání s Jihlavou by to vycházelo na čtyři, ale s ohledem na rovnoměrné plošné pokrytí ve městě navrhujeme pro první zkušební rok optimální sedmičku. Věříme, že se tuto novou službu podaří do konce tohoto roku na vybraných sběrných hnízdech v Telči zavést.

Hana Hajnová a Jiří Pykal