Telč je členem NSZM

26.02.2023

Víte, že Město Telč je členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) již od roku 2004? Čím se vlastně tato organizace zabývá a k čemu nám členství v ní může být? No, je to jen na nás, zda a jak informace a příklady dobré praxe ze 135 členských měst, obcí a krajů a již téměř 30 let zkušeností této národní sítě využijeme. Telč v této asociaci od října nově zastupuji a spolu se mnou vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Eva Janoušková jako koordinátorka v programu Zdravé město.

Činnost NSZM je rozsáhlá - např. v lednu pořádala v Brně konferenci na téma investice - energetika - dobrá praxe. Na speciálním, hojně navštíveném semináři, vystoupili odborníci z ministerstev, samospráv a profesních organizací. Přednesli řadu zajímavých příspěvků z oblasti komunitní energetiky vč. příkladů praktických, technických, ale i investičních řešení. Energetiku vidím jako jedno ze stěžejních témat, neboť i v Telči o obnovitelných zdrojích energie uvažujeme. Nejdále jsme momentálně ve fotovoltaice. Máme již k dispozici prvotní studie a tak je možné začít projektovat. O názoru na fotovoltaiku z pohledu památkové péče se můžete dočíst v článku místostarosty Pavla Komína, já se proto zmíním o komunitní energetice. Pro její rozvoj je nezbytné vytvoření podmínek - legislativních i technických, a to pokud možno co nejdříve. V energetickém společenství či komunitě by měli mít možnost jak občané, tak podnikatelé a město společně investovat do obnovitelných zdrojů, energii sdílet,prodávat a případně ji i skladovat.

A v únoru nás ředitel NSZM Petr Švec navštívil i osobně na radnici, abychom pohovořili o možnostech členství a potřebách města. Poté nás provedl školením, které ho se zúčastnili i někteří radní, zastupitelé, členové komisí rady města, vedoucí a pracovníci odborů MěÚ a ředitelé škol a DDM. Byli jsme seznámeni s historií a posláním asociace a také s tím, jakou metodickou podporu nám může poskytovat, zejména v souvislosti se strategickým plánováním a vazbou na zapojování veřejnosti. Zdůraznil principy strategického řízení ve veřejné správě v souladu s udržitelným rozvojem a jeho důležitost pro kvalitní a efektivní územní veřejnou správu. Lze využívat i analytické podklady a data (nástroj DataPlán), sdílet, srovnávat a využívat strategické dokumenty měst (strategie, koncepce). Přínosné byly i příklady participace a zapojování veřejnosti s vazbou na strategickou práci (např. veřejná fóra identifikující konkrétní problémy a příležitosti) nebo pocitové mapy. Dobrou inspirací pro Telč by mohla být i školní fóra vč. školních participativních rozpočtů.

Jiří Pykal, místostarosta města