Stavební úřad v Telči zachráněn

13.06.2022

Novela stavebního zákona připravovaná ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem by měla být schválena už během letošního roku. Zachová minimálně 371 stavebních úřadů oproti původnímu návrhu ANO, který měl drtivou většinu úřadů (včetně toho v Telči) zrušit a ponechat jen krajské. I nadále ale ctí model "jeden úřad - jedno řízení - jedno razítko", dodržuje dostupnost stavebních úřadů v regionech a zachovává specializovaný stavební úřad, který bude mít na starost velké stavební projekty v energetice či dopravě.

Kraj Vysočina v říjnu loňského roku přijal usnesení, aby prvoinstanční (základní) stavební úřady byly pro území Kraje Vysočina zachovány nejméně na úrovni všech obcí s rozšířenou působností (obce III. typu) a všech obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu), aby byla přísně dodržována územní skladebnost se správními obvody obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem (i s ohledem na zajišťování dopravní obslužnosti území) a aby Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo k naplnění těchto požadavků odpovídající návrh legislativní změny. Věřím, že se tak stane co nejdříve a bude tak zachráněn stavební úřad nejen v Telči.

Hana Hajnová