Rozpočet a investice v roce 2023

05.01.2023

Rozpočet města a Fond projektů na rok 2023 byly nejdůležitějšími body prosincového zastupitelstva. Předpovědět vývoj, zejména na stránce výdajů a sestavit rozpočet odpovědně, bylo docela obtížné - v loňském roce dramaticky narostly ceny energií a průměrná roční míra inflace dosáhla rekordní výše 15,1% (za dobu existence samostatné ČR byla vyšší pouze v roce 1993, a to 20,8%). Letos tak musíme počítat s celkově vyššími náklady i násobnou rezervou na úhradu elektřiny a vytápění. Zastupitelstvo hlasy všech přítomných schválilo návrh rozpočtu, který počítá s příjmy 149,3 mil. Kč a výdaji 174,2 Kč. Schodek ve výši 24,9 mil. Kč (v roce 2022 to bylo 11,2 mil. Kč) bude vykryt z rezervy, resp. části zůstatku roku 2022. Pokud bude pokračovat výkonnost hospodářství a výše výběru daní státem jako do závěru loňského roku, je naděje na další nárůst na straně příjmů.

Z nejzásadnějších investičních akcí v letošním roce zmíním např. 1. etapu komplexní revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka; obnovu sportovního areálu v ul. Tyršova (tribuny, běžecký ovál, víceúčelové hřiště a zavlažování fotbalového hřiště); pokračování cyklostezky s přírodním povrchem z Volevčic do Studnic; dokončení výtahu na městském úřadě Na Sádkách; obnovu tělocvičny u ZŠ Hradecká (akustika, obložení, šatny, WC...); rekonstrukci komunikace v ul. Na Sádkách a vybudování nového sociálního zařízení u rybníka Roštejn. Bude také pokračovat obnova a oživení lokality Romantika a Oslednice dle návrhu komise ŽP. V plánu je žádat o dotace, které by mj. pomohly dokončit zasíťování parcel v lokalitě Dačická (II. etapa) nebo revitalizovat areál bývalého zimního stadionu. Více o investicích projektech města zjistíte na www.telc.eu/fondprojektu

Jiří Pykal, místostarosta