Program pro Telč

02.10.2018

DOSTUPNÉ BYDLENÍ

 • Volné stavební parcely a více bytů
 • Rozšířit obecní bytový fond, zejména pro mladé rodiny a seniory

KVALITNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ

 • Pečovat o památky, zeleň a vodu, podpořit zadržování dešťové vody
 • Kulturní, sportovní a společenské zázemí, podpořit spolky a rodiny s dětmi

DOSTUPNÉ SLUŽBY

 • Zachovat kvalitní zdravotní péči, rozvíjet služby domácí péče a senior taxi
 • Zřídit centrum sdílených služeb včetně bezplatné právní poradny pro občany

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Dále rozvíjet třídění odpadu a snižovat tak poplatky pro obyvatele
 • Vratné kelímky na akcích města, zejména o "folkovkách"

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI A PODPORA PODNIKÁNÍ

 • Dostatek pracovních míst přímo ve městě, včetně kvalifikovaných profesí
 • Podpořit hlavně služby, které ve městě chybějí
 • Zpřesnit územní rezervu pro vedení obchvatu města, aby neblokovala pozemky

OTEVŘENÁ RADNICE A ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ

 • Vše, co není ze zákona tajné, bude veřejné
 • Zapojit občany do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání
 • U každého projektu řešit náklady na provoz a údržbu 
 • Plánovat projekty hlavně dle potřeb obyvatel, ne dle vypsaných dotačních titulů

Podrobný volební program najdete zde