Pozvánka na zastupitelský klub

11.02.2019

Zveme vás na náš druhý zastupitelský klub pro veřejnost - v pátek 15. 2. od 17:30 hodin. Uskuteční se v místnosti č. 4 v prvním patře na radnici (stačí vyjít po schodech nahoru a vejít do prosklených dveří naproti schodišti). Setkání je otevřené i komukoli z veřejnosti. Pozvěte i své přátele a známé, třeba na facebooku

Program: diskuse o jednotlivých bodech jednání nadcházejícího zastupitelstva viz. níže, informace o aktuálním dění, vaše dotazy a podněty.

Těšíme se na Vás!

Hanka, Helča, Jirka, Petr, Peťa

---

PROGRAM JEDNÁNÍ 3. zasedání zastupitelstva města, dne 18.2.2019 v 16 hod. v Konírně na zámku:

 1. Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se usnášet
 2. Složení slibu člena zastupitelstva Ing. Petra Vařbuchty
 3. Schválení programu jednání ZM
 4. Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
 5. Informace o ověření zápisu z 2. zasedání ZM
 6. Zpráva o činnosti rady města (3. - 6. schůze)
 7. Souhrnná zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města za II. pololetí 2018
 8. Návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Telč s jeho odůvodněním
 9. Příspěvky žadatelům v rámci Fondu Vysočiny, programu Památky 2019
 10. Odkup pozemků - obytná zóna Dačická
 11. Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 388 Batelovská (okal)
 12. Pořizování audiovizuálního přenosu a zpřístupnění archivovaných záznamů z jednání zastupitelstva
 13. Volba osadního výboru místní části města Telče Studnice
 14. Rozprava
 15. Souhrn přijatých usnesení
 16. Závěr