Otevřená radnice v praxi

13.09.2018

Cílem otevřené radnice je transparentnost, informovanost občanů a možnost spoluvytvářet prostředí, ve kterém žijeme. Téměř každý z nás zažil situaci, kdy řeší nějaký problém a je posílán ode dveří ke dveřím, a znovu vracen do dveří, ze kterých vyšel. Přitom všichni jaksi cítíme, že úřednický post je služba lidem. Nálepka potížisty, protože se člověk trochu zajímá. Tuny papírových formulářů, jejichž vyplnění připomíná nejobávanější školní test. Nešlo by to jinak?

Rádi bychom Vám představili koncept otevřené radnice, jejíž praxe může ulehčit a zjednodušit fungování místní samosprávy pro každého z nás. Otevřená radnice umožní občanům zapojovat se do rozhodování samosprávy pomocí kvalitních informací a zároveň pomůže předcházet podezřením z nekalého jednání. Naším cílem je zajistit, aby každý jednoduše našel jak a kde se ptát, i to, na co se ptali lidé před ním. Umožníme také snadný přístup k archivům úředních desek. Díky tomu bude možné například lépe hlídat a případně zabránit nevýhodným prodejům městských nemovitostí. Na stránkách města také chceme zveřejnit přehled městského majetku včetně jeho popisu a využití. Občané by měli být obeznámeni s pravidly pro interní hospodaření s nemovitým majetkem.

Otevřená radnice posílí také sounáležitost občanů s městem, kde žijí. Jedním z nástrojů, jak tohoto chceme dosáhnout, je například participativní rozpočet. Ten poskytne občanům prostor pro nápady, jak oživit a vhodně dovybavit Telč. Jednotlivé návrhy pak budou sbírat podporu od veřejnosti, aby se probojovaly do závěrečného hlasování.V něm, Vy občané rozhodnete, které z předložených projektů se budou realizovat. Budeme také iniciovat pravidelná setkání s občany a zabývat se veškerými podněty, peticemi a návrhy. Nenecháme Vaše nápady a návrhy schované v šuplíku. Vaší práce a aktivity si vážíme!

Otevřená radnice se také neobejde bez moderních technologií. Díky nim chceme zveřejňovat audiovizuální záznamy i detailní zápisy z jednání zastupitelstev pro všechny občany, i když nemají zrovna čas přijít osobně. Chceme se také aktivně podílet na zvyšování online dostupnosti všech úřadů, protože si myslíme, že v dnešní době by měla obíhat data, ne lidé po úřadech. Zároveň ale respektujeme právo každého "nebýt digitální". Vždy bude možné přijít na úřad i osobně. A i v tomto případě budou digitální technologie přínosem i pro Vás - díky nim nebudete muset čekat tak dlouho ve frontách a úředník na Vás bude mít více času.

Hana Hajnová, projektová manažerka a kandidátka č. 2 za Společně pro Telč, hana.hajnova@pirati.cz