Online přenosy z jednání zastupitelstva nebudou

02.05.2018

V pondělí 23. dubna 2018 se konalo 23. zasedání Zastupitelstva města Telče a zápis z něj, i z těch příštích, si můžete nadále jenom přečíst. Náš návrh na zavedení online přenosů a archivu záznamů z jednání zastupitelstev totiž nebyl přijat.

To, že v psaném dokumentu nelze vždy zachytit komplexní problematiku a všechny související informace projednávaných bodů, se opět potvrdilo po zasedání minulého (únorového) zastupitelstva. Lidé se nás ptali, co bude město kupovat a jak a z čeho chce investovat v areálu bývalého statku, dnes Panského dvora. Zprvu jsme nechápali, dokud jsme si nepřečetli zápis z jednání, ve kterém se z více než půlhodinové debaty objevilo pouze shrnutí diskutujících, několik čísel, dat a dodatků. Nic víc. Není se proto čemu divit, že nezúčastněnému čtenáři nebylo na první pohled jasné, že se projednávala situace naprosto opačná, tedy že tím, kdo bude kupovat a investovat, není město, ale společnost Panský dvůr. Možná se to může zdát jako banální, ale přesně z těchto situací vznikají nedorozumění a fámy, které se pak městem bleskově šíří.

I tato situace se proto pro nás stala impulzem, abychom se pokusili prosadit pořizování online přenosů a zpřístupnění archivu záznamů z jednání zastupitelstva. Mimochodem platný jednací řád zastupitelstva již s tímto počítá. Navrhli jsme tedy do programu bod "Pořizování audiovizuálního přenosu a zpřístupnění archivovaných záznamů z jednání zastupitelstva". Byl zařazen jako předposlední a dle očekávání se kolem něj živě debatovalo. Zastupitel Jiří Pykal za "Společně pro Telč - Piráti a Zelení", jako navrhovatel, odpovídal na všechny dotazy a vyvracel i případné neopodstatněné argumenty. Zaznívalo třeba, že město nemá potřebnou techniku, bude problém s ochranou osobních údajů, osobní nesouhlas s pořizováním záznamů, mělo by přijmout až nové zastupitelstvo, občané mají chodit na jednání zastupitelstva osobně, obavy z možných útoků na zastupitele od lidí, kteří budou anonymně sledovat přenosy apod. Jiří Pykal poukazoval zejména na to, že jednání zastupitelstva je z principu veřejné, proto není důvod se přenosům bránit. Zdůrazňoval také, že doba se mění, přenosy se stávají standardem, umožňují sledovat jednání i osobám, které se ho nemohly zúčastnit a navíc je tu šance, že by se takto mohli občané více zajímat o věci veřejné ve svém městě. Uváděl také příklady - Kraje Vysočina a desítky měst z Vysočiny (např. Jihlava nebo Nové Město na Moravě), kde online přenosy a archivy záznamů fungují zcela bez problémů a ke spokojenosti občanů již mnoho let. Dokonce z krajského úřadu je možné zapůjčit si potřebnou techniku zdarma. Bohužel, ani takto obsáhlá diskuze většinu zastupitelů nepřesvědčila. Když došlo na hlasování, kdy Pavel Dvořák navrhl hlasovat jmenovitě, zvedlo pro návrh ruku pouze 5 přítomných zastupitelů, proti bylo 5 a zdrželo se 8. Usnesení proto nebylo přijato. Bohužel, pro návrh nehlasovali ani všichni zástupci stran, které měly online přenosy ve svých volebních programech.

Hana Hajnová

Odkaz na návrh bodu k projednaní na zastupitelstvu mesta Telče:
Pořizování audiovizuálního přenosu a zpřístupnění archivovaných záznamů z jednání zastupitelstva


Poznámka: Na webu https://tv.kr-vysocina.cz jsou uveřejněné aktuální záznamy a u některých obcí a kraje i archiv. Aktuálně je to Kraj Vysočina, Město Jihlava, Nové Město na Moravě, Město Havlíčkův Brod, Město Pelhřimov, Město Přibyslav, Město Náměšť nad Oslavou, Městys Okříšky, Město Velké Meziříčí a Město Moravské Budějovice.