Omluva voličům

28.01.2019

Vážení voliči, 

výsledek loňských komunálních voleb naznačil možný posun v telčské komunální politice. Náš výsledek 5 míst v zastupitelstvu dával naději, že se budeme moci aktivně podílet na vedení našeho města. Následné povolební schůzky naznačovaly obavy kolegů z jiných stran, že budeme příliš ,,radikální". Věcně a pečlivě jsme všem vysvětlovali naše postoje. Očekával jsem proto alespoň částečnou podporu. Průběh ustavujícího zastupitelstva města však jasně ukázal, že zastupitelé z jiných stran s námi ve vedení města spolupracovat nechtějí. Osobně to vůči našemu uskupení Společně pro Telč - Piráti a Zelení vnímám jako velký podraz. A co je snad ještě horší, brzy začaly na povrch vyplouvat ošklivé pomluvy, které o nás někteří kolegové zastupitelé roznášeli. Nechutné, jaké praktiky používají dospělí lidé, aby si udrželi svou moc a vliv.

Po zralé úvaze jsem se proto rozhodl vzdát se v lednu 2019 z osobních důvodů mandátu zastupitele, který jsem vykonával i v minulém období, a přenechat své místo Ing. Petru Vařbuchtovi, který je dalším v pořadí na kandidátce naší strany. Chtěl bych se touto cestou omluvit svým voličům, které jsem tímto krokem asi zklamal. Nejsem však ochoten přijímat pošklebky od vítězů voleb a dalších představitelů ustavené vládnoucí koalice.

Dle svých možností budu i nadále v týmu Společně pro Telč - Piráti a Zelení pracovat a Petrovi přeji hodně sil a odhodlání při výkonu mandátu opozičního zastupitele.

Pavel Dvořák

Přebírám štafetu

Jako zvolený první náhradník na kandidátce Společně pro Telč - Piráti a Zelení přijímám zastupitelský mandát za odstupujícího Pavla Dvořáka. Rád bych se při této příležitosti krátce představil. Pracuji ve stavebnictví, a to se zaměřením na stavební ekonomiku, územní plánování a řízení projektů. Zároveň jsem doktorandem a částečně i vyučujícím na VUT v Brně se zaměřením na investice ve veřejném i soukromém sektoru. Je mi proto blízká problematika staveb a územního plánování. Již v minulém volebním období jsem se aktivně účastnil práce našeho uskupení a byl jsem také členem dopravní komise. Nyní se chci zapojit do nově vzniklé pracovní skupiny pro řešení systému parkování ve městě a vjezdu na náměstí. Mým cílem je, aby Telč byla progresivním městem ve smyslu efektivních investic a zároveň rozvíjejícím se městem, se zaměřením na vytváření vhodného prostředí pro život mladých lidí a rodin.

Petr Vařbuchta