Ochrana památek v našem městě

02.11.2020

Nedávno jsem diskutoval s jedním archeologem, který upozornil na častou neznalost lidí ve věci památkové ochrany a záchranného archeologického výzkumu. Což je pochopitelné. Kdo se má také vyznat v té velké změti zákonů a nařízení? Mnozí se pak bojí úhrady nákladů spojených s výzkumem a zamlčují případné nálezy, byť je to jejich povinnost. To může bohužel vést k nenahraditelné ztrátě historické stopy a našeho kulturního dědictví.

Konkrétně jsme narazili na to, že často jsou "zamlčovány" nálezy při drobných (i větších) opravách nemovitostí s tím, že se vlastníci mohou obávat úhrady případných nákladů archeologických záchranných výzkumů. Opak je ale pravdou, není se čeho bát a případné náklady nejdou na vrub vlastníka nemovitosti, ale na účet organizace provádějící archeologický výzkum, tedy v případě kdy nevzniknou v souvislosti s podnikatelskou činností.

Na základě dohody s panem starostou po posledním jednání zastupitelstva města bude nově ve stanoviscích odboru rozvoje a územního plánování uváděna přímo informace o hrazení nákladů s tímto spojených. Nebojme se a neztrácejme naši historickou stopu!

Petr Vařbuchta, čerpáno ze Zákona č. 20/1987 Sb.