Naše priority pro návrh rozpočtu města a fondu projektů 2021

27.11.2020

Je ustáleným pravidlem, že prosincové zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok následující. Tuto "tradici" letos provází velký otazník v podobě odhadu daňových příjmů a od toho odvislých plánovaných investic a výdajů. Všem je již jasné, že to bude muset být rozpočet velmi střídmý. My doufáme, že výdajová část bude vycházet z jasně stanovených priorit. A jaké jsou ty naše?

  • Bezbariérový přístup na MěÚ Na Sádkách - úřady mají být dostupné, proto dlouhodobě prosazujeme dobudování výtahu v budově Na Sádkách, aby tomu tak bylo i v Telči. S ohledem na letos dokončenou rekonstrukci a přesun dalších odborů do této budovy, to vnímáme opravdu jako nezbytné.

  • Dům č.p. 15 na ulici 9. května - je klasicistní a historicky velmi cenná budova v majetku města, bohužel je nyní ve špatném stavu a je třeba pro její záchranu něco udělat.

  • Lokalita Dačická - po dohodě se zbývajícími majiteli pozemků se letos podařilo uzavřít kupní smlouvy na pozemky pod budoucími komunikacemi v celé lokalitě "Dačická". Proto vidíme jako opravdu důležité pokračovat v investicích a "síťování" i ve II. etapě tak, aby byla celá lokalita dořešena nakonec jako celek. Díky tomu se podaří přeložit všechny inženýrské sítě ze soukromých pozemků do městských. Obdobně podporujeme přípravu stavebních parcel na Hradecké.

  • Studie na městský bytový dům/ domy - chceme vyhledávat lokality vhodné pro tuto výstavbu, ale i další pro nové stavební parcely.

  • Revitalizace Oslednic a Romantiky - po kůrovcové kalamitě je třeba realizovat promyšlenou dosadbu a údržbu lesních porostů s ohledem na rozvíjení rekreačních funkcí v této příměstské lokalitě, vč. doplnění vhodného mobiliáře.

  • Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu - řešení započalo anketou, kdy veřejnost podávala návrhy na využití, poté komise regenerace připravila zadání pro projektanta, který zpracoval studii - chceme o návrhu diskutovat a představit ho i veřejnosti.

  • Zahájené a dotačně podpořené investiční akce

Fond projektů obsahuje velké množství projektů, do realizace se dostane ale jen část. My budeme usilovat o maximální racionalizaci jejich výběru a pokud na některé naše priority nevyjde, budeme průběžně sledovat např. možnosti dotačního financování, apod.

Hana Hajnová, Jiří Pykal