Na konci roku musíme dobře počítat

10.11.2020

Podzim je čas přípravy rozpočtu města na další rok. Ten zahrnuje financování příspěvkových organizací města (školy, školku, ZUŠ, DDM), jednotlivé odbory radnice a rozsah jejich činností, akce města, finance pro kulturu a sport vč. spolků a mnohé další. Nedílnou součástí rozpočtu je i Fond projektů, což je jakýsi jízdní řád, který určuje jaké studie a projekty si město nechá zpracovat a co se bude stavět. Má-li vše správně fungovat, musí rozpočet schválit zastupitelstvo do konce roku, což bývá tradičně na prosincovém jednání.

Tomu však předchází velký kus práce, kdy návrh připravuje finanční odbor, poté ho projednává finanční výbor, rada města a nakonec zastupitelé na semináři, kde mohou vznášet návrhy a připomínky. Klíčem k úspěchu je co nejlépe odhadnout očekávané příjmy v příštím roce. A to bude nyní obtížné. Pomineme-li nezaručené predikce, máme zřejmě jedinou jistotu - že příjmy budou nižší. Měli bychom být proto letos obzvláště opatrní.

A pak nákladová část - kolik zbyde pro další rozvoj města po odečtení všech nákladů, nezbytných pro jeho chod? A jak s tím, co zbyde naložit? Většina zastupitelských hlasů nakonec rozhodne jaké projekty se budou v roce 2021 realizovat a které naopak budou muset počkat. Kvůli propadu financí nás nad tím jistě čeká větší diskuse, než dříve. V našich návrzích budeme vycházet z našeho programu, dbát na "akutní" potřeby města a také na dokončení již zahájených smysluplných projektů.

Jiří Pykal