Komentář k článku o projednávání přenosů a záznamů z telčského zastupitelstva

26.02.2019

V dnešní MF Dnes vyšel článek s názvem "Telč se dál brání přenosům ze zasedání zastupitelstva", ve kterém se mj. objevilo i vyjádření pana místostarosty Pavla Komína (KDU-ČSL), který uvedl, že "V návrhu nebylo jasné, kde bude umístěna kamera. Zda by to byl statický záběr do sálu, nebo by kamera zabírala každého hovořícího. A další nejasnou otázkou byla archivace záznamů a jejich zpřístupnění. Až tohle bude jasné, můžeme o tom hovořit dál."

Vůči první části tvrzení se musíme důrazně ohradit, protože návrh usnesení byl doplněn o ustanovení, které toto jasně upravilo (viz zápis ze zasedání zastupitelstva):

  • Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 1. 4. 2019 pořizování oficiálního přímého hlasového a obrazového přenosu ze svého jednání a zpřístupnění archivovaných záznamů těchto přenosů, což bude zajištěno prostřednictvím městského úřadu nebo pověřeného subjektu. Jednání zastupitelstva bude zabíráno jako celek statickou kamerou, bez detailních záběrů na jednotlivé zastupitele a na hlasovací tabuli.

Je škoda, že se pan místostarosta do debaty vůbec nezapojil, své připomínky nesdělil a nakonec byl proti. Ale pokud mu v souhlasném postoji brání pouze vyjasnění otázky archivace záznamů, rádi to s ním i s dalšími zastupiteli dořešíme tak, abychom se přece jenom těch přenosů z telčského zastupitelstva v dohledné době dočkali.

Naději, že se to může podařit cítíme i ve vyjádření zastupitele Bedřicha Buriana (KSČM), který v článku říká "Cítím, že by mohl přijít okamžik, kdy budu s podobným návrhem souhlasit, ale musel by být jiným způsobem prezentován." Věříme, že se podaří téma se všemi, kdo se zatím zdrželi nebo byli proti, úspěšně komunikovat a příště bude hlasů dostatek.

Citovaný článek najdete zde