Kolem katastru

07.04.2021

Každý známe město a svoje oblíbená místa v okolí, ale co o kus dále? Když byly v březnu omezeny vycházky na katastrální území obce, vzal jsem to jako výzvu k průzkumu. Když na mapách Seznam.cz zadáte "katastr Telč", hned se vám hranice červeně vykreslí. Proč tedy nevyrazit právě po jeho obvodu? Je jasné, že o dobrodružné zážitky nebude nouze, neboť zcela jistě zde nebudou vyšlapané pěšinky. Historické cesty jsou rozorané, z mezí často zbyl jen úzký proužek a často velké lány přesahují území sousedních katastrů. Ale když se chce, všechno jde, po louce přejdete, pole obejdete a mlázím ještě před rozpukem jara projdete i bez mačety. A pokud se vám pro tuto expediční výpravu podaří získat i děti, můžete jim dát rychlokurz praktické topografie. Jak číst mapu a jak číst krajinu - linie stromů a křovin, potoky, říčku, kopce... A dopředu hádat kudy asi v dálce odbočí hranice a kudy by mohla vést nejschůdnější cesta.

Katastrální území Telče není malé, vždyť na nejvzdálenější jižní okraj nad Radkovem jsou to z náměstí 4 kilometry. Pokud byste ho chtěli obejít celé (dle mapy cca 30 km, ale ve skutečnosti nachodíte mnohem více) počítejte s více dny a dalším bonusovým na Studnice. Nejvíce mě nadchla východojižní hranice od Dolních Dvorců až k Radkovu, kterou tvoří meandrující Moravská Dyje. Zejména ostrůvky "divočiny" s pokroucenými sehnutými kmeny starých vrb jsou úchvatné, učiněná Amazonie :-) Proto zde ani moc nepřekvapí nález ohryzu bobra.

Putování je však zajímavé po celém obvodu. Asi 2 km nad Radkovem se do "Mordyje" vlévá Telčský potok od Kopřivova mlýna. Od rybníka Macák u radkovského družstva dojdete severozápadně k rybníkům u Městské cihelny. Za dačickou silnicí zamíří polní cesta k meteorologické stanici na kopci Buzový, kterou hranice katastru protíná. Pak pokračuje na sever, kolem Klínku až ke Kostelu sv. Jana Nepomuckého (ten je však již v katastru Krahulčí). Odtud na Hostětice, odbočíte kolem Luhu zezadu do Lipek a obejdete nový singletrailový areál až ke Kapli sv. Karla Boromejského. Zajímavé je, že nedaleké sousoší Kalvárie již patří do katastru Vanova. Za Lauerovou cihelnou směrem na Vanůvek se budete vracet údolím telčského potoka až k jeho vyústění do rybníka Roštejn. Pak vyběhnete do strání až k jihlavské silnici, kde před odbočkou na Volevčice zamíříte jihovýchodně kolem rybníků Skalák a Pahorek až ke křížku u silnice na Mysliboř.

Po návratu domů doporučuji šálek dobrého čaje a zhodnocení expedice, nejlépe opět u map na Seznamu. Můžete si projít detaily a zajímavosti z cesty jak v přehledné, tak letecké mapě, a dokonce zobrazíte i staré mapy z 19. století! Srovnávejte jak moc se krajina změnila a co se zachovalo dodnes. Kudy a proč asi vedly staré polní i zahloubené úvozové cesty, jejichž torza (často i se zachovalými stromy) jste viděli v terénu?

Jiří Pykal