Jaký byl uplynulý zastupitelský rok?

10.12.2019

Z počátku asi hodně rozporuplný, ale díky společné týmové spolupráci nakonec vcelku pozitivní. Přece jenom v 5 lidech se balík zastupitelské práce lépe rozděluje a díky širšímu profesnímu zastoupení se nám daří lépe pokrývat projednávanou problematiku. Když se pak sejdeme na zastupitelském klubu, abychom si předali informace a diskutovali, co s nimi, bývá to docela cvrkot. Na jednání zastupitelstva se pak snažíme být konstruktivní, při hlasování neděláme naschvály, ale řídíme se naším volebním programem.

A jak se nám ho zatím dařilo realizovat? Díky aktivní práci v komisích životního prostředí a územního rozvoje, které vedeme, jsme se například zapojili do příprav návrhu na úpravy zeleně ve městě, které se snad brzy podaří uskutečnit, stejně jako třeba výsadbu trvalek Na Hrázi. Daří se také diskusi o nových trendech ve skladbě a údržbě zeleně i využívání dešťové vody. Obdobně jsme spolupracovali na zadání regulačních plánů pro novou výstavbu na Dačické a Hradecké ulici, což vnímáme jako velmi důležitý krok při formování tváře našeho města. Naši lidé v pracovní skupině pro řešení dopravního režimu na náměstí a parkování ve městě, jejíž vznik jsme iniciovali, se aktivně podíleli na formulaci doporučení pro radu města. V těchto dnech jsme také podali připomínky a návrhy do fondu projektů a rozpočtu města na příští rok, které vzešly z naší analýzy potřeb města. Doufáme, že budou radou města a kolegy zastupiteli kladně přijaty. Víme, že prosadit cokoli v naší pozici je běh na dlouhou trať, proto rádi pořádáme i společné akce, kde je výsledek vidět hned, např. při tradičním jarním úklidu v rámci akce Ukliďme Česko.

Jiří Pykal: Mám radost z toho, že se podařilo stabilizovat nový systém odpadového hospodářství, i z letošní novinky - vratných kelímků. Těším se, že komise územního rozvoje předá zadání architektům, kteří poté zpracují studii na využití lokality bývalého zimního stadionu. Obdobně by se komise měla věnovat vytvoření návrhu metodiky prodeje městských pozemků pro výstavbu v nově připravovaných lokalitách, která by stanovila přehledná a transparentní pravidla.

Hana Hajnová: I když se nám bohužel nakonec nepodařilo zprostředkovat dohodu se všemi majiteli v lokalitě Dačická, podpořili jsme návrh na rozdělení realizace nových stavebních parcel do dvou etap. Věřím, že dobře zvládnutá první etapa síťování v příštím roce zodpoví zbývající nejasnosti a třeba znovu otevře dveře k dalšímu jednání.

Petra Kujínek Polodnová: Spolu s podklady do zastupitelstva pro veřejnost budou od nového roku nově k dispozici i podklady do rady města pro zastupitele. To velmi vítám, neboť kvůli informovanosti vždy někdo z našich zastupitelů navštěvuje jednání rady města a podklady nám nyní umožní se na radu předem připravit.

Helena Tomíšková: Přála bych si, aby rada města výběrová řízení na ředitele škol v určitých případech nerušila, ale aby se vypisovala po skončení funkčního období vždy. Chápu, že výběrové řízení přináší ředitelům nepříjemný stres, přesto si myslím, že by ředitelé měli přednést své vize a konkurzní komise by je měla posoudit.

Petr Vařbuchta: Aktivně jsme se zapojili do řešení nedostatku příležitostí pro zájemce o stavební pozemky i byty. Do návrhu rozpočtu na příští rok se snažíme prosadit studie na výstavbu městských bytových domů.