Hypotéka a rozvod, neřešitelný problém?

12.10.2020

Někdy to nevyjde, nejsem pesimista, čísla mluví jasně, je to asi 50 na 50, že manželství skončí rozvodem.

Většina manželských párů nemá upraveno společné jmění manželů smluvně, ale v zákonném režimu, který určuje občanský zákoník. Zjednodušeně řečeno - součástí společného jmění manželů je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství a dluhy převzaté za manželství (s několika výjimkami na straně aktiv i pasiv).

Manželé, kteří se rozhodli jít každý vlastní cestou, kromě zapeklité otázky, jak dál vychovávat společné děti, často řeší i otázku, jak vypořádat společně uzavřenou hypotéku či úvěr ze stavebního spoření na koupi či rekonstrukci nemovitosti ve společném jmění manželů.

Manželé si musí nejprve ujasnit, zda ji chce jeden z nich nadále užívat. Pokud ne, což je nejjednodušší cesta, nicméně nejméně obvyklá - nemovitost manželé prodají, z výtěžku nejprve vyplatí dosud neuhrazenou část hypotéky či úvěru a zbytek si rozdělí podle podílu dohodnutého v dohodě o vypořádání společného jmění manželů. Pokud si jeden z manželů přeje nemovitost ponechat, je nutné vypořádat druhého z manželů, a to jak finančně vypořádacím podílem z nemovitého majetku, tak i převzetím celé hypotéky či úvěru a vymazáním manžela, který z nemovitosti odchází, z těchto smluv jako spoludlužníka.

Jak na to? Nejprve je potřeba si vyjednat s bankou nebo stavební spořitelnou jaké podmínky musí splnit ten z manželů, který bude hypotéku či úvěr přebírat. Ze smlouvy se bude vymazávat jako spoludlužník druhý z manželů, banka tedy přichází o možnost případné nesplacené splátky úvěru po něm požadovat. Není to však neřešitelné - často se přibírá spoludlužník jiný či se zastavuje další nemovitost. Ve chvíli, kdy má manžel, který si nemovitost a hypotéku/úvěr ponechá, s bankou ujednáno, že banka převzetí umožní, je třeba přikročit k rozvodu. Teprve poté je vhodné upravit poměry k dětem, dohodnout vypořádání společného jmění manželů a podat žalobu o rozvod manželství. Banky a stavební spořitelny nevyjmou z úvěrových smluv spoludlužníka - rozvedeného manžela do té doby, než nabude právní moci rozsudek o rozvodu manželství. Proto je klíčová správně sepsaná dohoda o vypořádání společného jmění manželů, která ošetří případné problémy s vymazáním spoludlužníka - rozvedeného manžela z hypotéky či úvěru.

Text vychází ze z.č. 89/2012 Sb., Petra Kujínek Polodnová, advokátka