Hypotéka a rozvod, neřešitelný problém?

Někdy to nevyjde, nejsem pesimista, čísla mluví jasně, je to asi 50 na 50, že manželství skončí rozvodem.

Většina manželských párů nemá upraveno společné jmění manželů smluvně, ale v zákonném režimu, který určuje občanský zákoník. Zjednodušeně řečeno - součástí společného jmění manželů je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství a dluhy převzaté za manželství (s několika výjimkami na straně aktiv i pasiv).

Manželé, kteří se rozhodli jít každý vlastní cestou, kromě zapeklité otázky, jak dál vychovávat společné děti, často řeší i otázku, jak vypořádat společně uzavřenou hypotéku či úvěr ze stavebního spoření na koupi či rekonstrukci nemovitosti ve společném jmění manželů.

Manželé si musí nejprve ujasnit, zda ji chce jeden z nich nadále užívat. Pokud ne, což je nejjednodušší cesta, nicméně nejméně obvyklá - nemovitost manželé prodají, z výtěžku nejprve vyplatí dosud neuhrazenou část hypotéky či úvěru a zbytek si rozdělí podle podílu dohodnutého v dohodě o vypořádání společného jmění manželů. Pokud si jeden z manželů přeje nemovitost ponechat, je nutné vypořádat druhého z manželů, a to jak finančně vypořádacím podílem z nemovitého majetku, tak i převzetím celé hypotéky či úvěru a vymazáním manžela, který z nemovitosti odchází, z těchto smluv jako spoludlužníka.

Jak na to? Nejprve je potřeba si vyjednat s bankou nebo stavební spořitelnou jaké podmínky musí splnit ten z manželů, který bude hypotéku či úvěr přebírat. Ze smlouvy se bude vymazávat jako spoludlužník druhý z manželů, banka tedy přichází o možnost případné nesplacené splátky úvěru po něm požadovat. Není to však neřešitelné - často se přibírá spoludlužník jiný či se zastavuje další nemovitost. Ve chvíli, kdy má manžel, který si nemovitost a hypotéku/úvěr ponechá, s bankou ujednáno, že banka převzetí umožní, je třeba přikročit k rozvodu. Teprve poté je vhodné upravit poměry k dětem, dohodnout vypořádání společného jmění manželů a podat žalobu o rozvod manželství. Banky a stavební spořitelny nevyjmou z úvěrových smluv spoludlužníka - rozvedeného manžela do té doby, než nabude právní moci rozsudek o rozvodu manželství. Proto je klíčová správně sepsaná dohoda o vypořádání společného jmění manželů, která ošetří případné problémy s vymazáním spoludlužníka - rozvedeného manžela z hypotéky či úvěru.

Text vychází ze z.č. 89/2012 Sb., Petra Kujínek Polodnová, advokátka