Hledá se kronikář

07.10.2019

Znáte kroniku Města Telče? A víte, že ji vedou místní kronikáři již téměř 100 let a je plná krásných ilustrací? Většina z Vás pravděpodobně neměla možnost do kroniky nahlédnout, přesto mnoho z Vás je přímo či nepřímo v kronice zmíněno. Zápis v kronice za rok 2018 pojednává o událostech uplynulého roku, volbách místních i celostátních, výstavách, sportovních soutěžích, hudebních vystoupeních, ale i o stavbách, které byly v uplynulém roce realizovány či významných činech místních občanů a podnikatelů (např. otevření Pivovaru Trojan v roce 2018 a obnovení vaření piva v Telči, které skončilo v r. 1919).

Kronika města je vedena zdejšími kronikáři (nejčastěji místní učitelé či tajemníci městského úřadu) od roku 1923. Za tu dobu se na místě kronikáře vystřídalo 9 kronikářů. Někteří se museli vypořádat se šťastnými, ale i nešťastnými událostmi naší země. První zápisy reflektují vznik Československé republiky, v kronice máme podpisy jak prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, který navštívil Telč v r. 1928, tak i jeho nástupce Edvarda Beneše. V temném období Protektorátu a druhé světové války se kronika přestává psát. Mnohdy jsou zápisy poplatné době jejich vyhotovení (např. v r. 1951 byla vydána příručka kronikáře, kde se kronikářům dostalo pokynů k vedení zápisů, kdy volně citováno má nově převážit nad původním vylíčením událostí bez hněvu a stranickosti, právě stranickost, která má být vůdčí myšlenkou ve vědě, umění i v kronikářství a i kronikář má klást důraz a vyzdvihnout v zápisech úsilí dělnické třídy o likvidaci vykořisťovatelů...), zápis reflektující r. 1968, psaný v r. 1969 už dává tušit normalizaci. Plný optimismu je zápis, který odkazuje na události listopadu 1989, od jejichž uplynutí budeme letos slavit 30 let. V kronice nechybí ani podpis prezidenta Václava Havla, který navštívil naše město v r. 1991.

Od r. 2004 vede kroniku pan Oldřich Zadražil, bývalý tajemník městského úřadu, šéfredaktor Telčských listů. Na zasedání rady města, které se konalo 26.8.2019 představil poutavou historii městské kroniky a i podrobný zápis v kronice za rok 2018. Vzhledem ke svému věku se rozhodl s vedením kroniky Města Telče po 15 letech skončit. Chtěla bych mu poděkovat za jeho obětavou práci a precizní vedení kroniky. Pan Zadražil zatím nemá následovníka. Měl by to být člověk, který se zajímá o historii našeho města, má kulturní povědomí, oproti kronikářům před 100 lety, však nemusí psát krasopisně, protože zápis se do kroniky přepisují. Víte o někom, kdo by se mohl stát 10. kronikářem Města Telče?

Petra Kujínek Polodnová