Co jsme navrhli do Fondu projektů 2020

12.02.2020

Fond projektů neboli seznam rozvojových záměrů a způsobu financování je vždy nedílnou součástí rozpočtu města. Jiří Pykal zpracoval a s předstihem podal souhrnný návrh našeho klubu na jeho doplnění a úpravy, které vzešly z naší analýzy potřeb města. V diskusi na zastupitelstvu pak shrnul, co bylo do Fondu projektů zapracováno a co nebylo akceptováno.

Navrhli jsme pořízení studie na nový městský bytový dům v ul. Svatojánská, což bylo zapracováno. U lokality Radkovská jsme navrhli, aby se studie městského domu řešila bez odkladů, souběžně s připravovanou studií sídliště. Z diskuse na pracovním semináři vyplynulo, že bude vhodnější počkat až po projednání změny územního plánu s tím, že finance nebude problém uvolnit během roku. Považujeme za důležité aby město vlastnilo přiměřený bytový fond, ať již pro možnost regulovaného nájmu za nákladové ceny pro mladé rodiny či seniory, kteří by to potřebovali, nebo jako motivační prvek pro lékaře či jiné potřebné profese. Další z návrhů - revitalizace hřiště na Hornomyslovské ulici by se mělo prvních drobných úprav dočkat již letos a do sekce nápadů do dalších let bylo zařazeno i plnohodnotné dopravní hřiště a nové dětské hřiště pro novou obytnou zástavbu v Lipkách. Vítáme, že rozpočet počítá s částkou na doporučení Komise pro životní prostředí ohledně zeleně, a také s položkou bezbariérového WC v budově úřadu Na Sádkách kvůli dotaci na bezbariérový přístup. Ze studie využití bytového domu v ul. 9. Května, který je architektonicky a historicky hodnotný, jsme žádali vyjmutí posuzování varianty demolice, ale studie je již zadána za původních podmínek z roku 2019. U projektu ulice Těšíkova-parkoviště u Motorpalu jsme upozornili na nevyužitou příležitost a navrhli, aby se celá lokalita řešila koncepčně jako veřejné prostranství i z pohledu architekta a urbanisty. To nebylo akceptováno a úpravy proběhnou dle původního zadání. U studií proveditelnosti plánovaných cyklostezek, zadaných městem i Mikroregionem Telčsko, jsme požadovali možnost alternativních variant povrchů včetně nezpevněných a příp. i vedení tras (vzhledem k vlivu na krajinu, přírodu, ale i funkční využití), ale to také nebylo akceptováno. V odpovědi k cyklostezkám starosta Roman Fabeš uvedl, že jsou zatím ve fázi koncepční studie řešící trasování, povrchy a další detaily se budou řešit v dalších fázích projektování.