Kandidátské řeči před tajnou volbou do rady města

Před tajnou volbou do rady města Telče v roce 2018 se jednotliví kandidáti krátce představili a přednesli své vize, které by na půdě rady rádi realizovali. Řeči našich kandidátů Jiřího Pykala a Hany Hajnové si můžete přečíst níže. 

Ing. Jiří Pykal
Ing. Jiří Pykal

Před 4 roky, jsem jako nově zvolený zastupitel vystoupil s vizí více otevřít a zpřístupnit radnici občanům města, častěji je zvát na veřejná projednávání apod. Moje vize se nezměnila a věřím, že se jednou naplní. Cíl mám také stále stejný - usilovně pracovat pro město, pro Telč, pro občany - v souladu s naším programem a přesvědčením, kdy občan má být partner, má mu být nasloucháno a ne brán jako protivník či někdo, kdo obtěžuje.

Je mi vlastní zodpovědný styl práce, což mohu doložit jednou z nejvyšších účastí na jednáních zastupitelstva, na seminářích, na jednáních komise pro regeneraci a ÚP i pravidelným svoláváním kontrolního výboru z pozice předsedy. Za samozřejmé považuji pozorné studování materiálů i vytváření si vlastního názoru na věc před každým jednáním.

A co považuji za zcela zásadní je diskuse. Tu jsem se snažil rozvíjet vždy, když to bylo ku prospěchu věci. Pamatujme ale, že jen řádně vedená diskuse s opravdovým respektem k jinému názoru, je prospěšná. Bez toho nemůže demokracie dobře fungovat ani v Telči. Taková diskuse umožňuje vychytat mouchy, nalézt nejlepší varianty, nahlédnout na věc z více pohledů a často se i stává, že právě při dialogu vznikne i úplně nová společná myšlenka.

Téměř ¼ voličů nám dala svůj hlas, abychom se podíleli na vedení města. Tuto zodpovědnost rád přijímám a nabízím aktivní spolupráci v týmu rady města. Kromě běžné agendy radního bych se rád zapojil do koncepčního rozvoje města v řadě oblastí, od dostupného bydlení po kvalitní prostředí ve městě vč. nejnovějších trendů ve skladbě a údržbě zeleně či dalšího rozvoje odpadového hospodářství.

Dovoluji si Vás tímto požádat o podporu mé kandidatury do rady města Telče a věřím, že Vás nezklamu. Jsem připraven zodpovědět jakékoliv Vaše dotazy. Děkuji za pozornost.

Mgr. Hana Hajnová
Mgr. Hana Hajnová

Dobrý den, jmenuji se Hana Hajnová, jsem telčská rodačka, pracuji jako projektová manažerka pro Jihomoravské inovační centrum, kde se zaměřuji na programy podpory pro začínající podnikatele.

V Telči mě můžete znát z kroketového klubu Dynamo Telč, kde působím jako předsedkyně, nebo jsme se mohli potkat při některé z úklidových akcí Ukliďme Česko, které pravidelně pořádám. V místní politice se angažuji již pátým rokem ve sdružení Společně pro Telč, jsem členkou České pirátské strany a ráda bych se aktivně zapojila do práce v radě města.

Mohu nabídnout jednak své profesní zkušenosti z veřejné správy, tak i širokou síť kontaktů, nápady a hlavně chuť aktivně se pustit do práce. Ráda bych se například zapojila do diskutované pracovní skupiny k řešení dopravního režimu na náměstí (a s tím související městské policie), zaměřila se na podporu podnikatelů ve městě a také na možnosti, jak poskytnout občanům příležitost podílet se na rozhodnutích, která významně utváří jejich životní prostor.

Budu proto ráda, když mi svůj hlas do rady města dáte.

Děkuji za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, ráda je zodpovím.